Workshop Motiveren is te leren
18 april 2018 15.30 – 19.30, inclusief soep en broodjes.

De workshop start met een korte theoretische uitleg over de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan en vooral hoe je hun ideeën binnen een school concreet kunt toepassen. Daarnaast bekijken we hoe deze theorie verklaart waarom een aantal andere werkwijzen zo goed werken. Dat gaat dan over Carol Dweck’s ideeën over de groei-mindset, het oplossingsgericht werken van Steve de Shazer en de kracht van feedback van John Hattie.

In het tweede deel van de sessie zoom ik in op het Oplossingsgerichte Werken/de Kracht van Feedback. Met een live-demonstratie zal ik laten zien hoe het werkt. Vervolgens kan men deze vorm van feedback zelf oefenen, of juist aan de slag gaan met óf de vraag hoe de zelfdeterminatietheorie toe te passen óf de vraag hoe een groei mindset te bevorderen in de eigen werksituatie.

Na afloop ontvangen alle deelnemers een gratis exemplaar van het boek Motiveren is te leren.
Workshop Motiveren is te leren