Workshops

Pubercongres 5 juni 2018 – Motiveren is te leren deelsessie
De deelsessie start met een korte theoretische uitleg over de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan en vooral hoe je hun ideeën binnen een school concreet kunt toepassen. Daarnaast bekijken we hoe deze theorie verklaart waarom een aantal andere werkwijzen zo goed werken. Dat gaat dan over Carol Dweck’s ideeën over de groei-mindset, het oplossingsgericht werken van Steve de Shazer en de kracht van feedback van John Hattie.

In het tweede deel van de sessie zoom ik in op het Oplossingsgerichte Werken/de Kracht van Feedback. Met een live-demonstratie zal ik laten zien hoe het werkt.
Pubercongres 5 juni 2018 – Motiveren is te leren deelsessie

Symposium De kracht van onderwijs 13 juni 2018 – Motiveren is te leren lezing & workshop
Binnen het totaalprogramma van deze dag met twee lezingen en vier workshops verzorgt Dirk van der Wulp één lezing en één workshop. De lezing start met een korte theoretische uitleg over de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan en hoe je hun ideeën binnen een school concreet kunt toepassen. Daarnaast bekijken we hoe deze theorie verklaart waarom een aantal andere werkwijzen zo goed werken. Dat gaat dan over Carol Dweck’s ideeën over de groei-mindset, het oplossingsgericht werken van Steve de Shazer en de kracht van feedback van John Hattie.

In de workshop zoom ik in op het Oplossingsgerichte Werken/de Kracht van Feedback. Met een live-demonstratie zal ik laten zien hoe het werkt. Aansluitend kan men zelf oefenen en/of toepassingen in de klas plannen.
Symposium De kracht van onderwijs 13 juni 2018 – Motiveren is te leren lezing & workshop

Aankondiging:
In wording is een middagsymposium in september. Zodra meer bekend is vindt u hier de nodige informatie.