Workshops

Klik hier voor de linkedin-reactie van één van de deelnemers van 18 april

Een cursus van twee middagen –
26 sep 2018 / 18 okt 2018 – Motiveren is te leren

Middag 1 van deze cursus start met een korte theoretische uitleg over de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan en vooral over hoe je hun ideeën concreet kunt toepassen. Tevens wordt bekeken hoe deze theorie verklaart waarom een aantal andere werkwijzen zo goed werken, aan bod komen Carol Dweck’s ideeën over de groei-mindset, het oplossingsgericht werken van Steve de Shazer en de kracht van feedback van John Hattie. Het tweede deel van deze middag zoomen we in op het Oplossingsgerichte Werken en de Kracht van Feedback. Een live demonstratie laat zien hoe het werkt en dat het werkt. Na de demo kan er geoefend worden. Aan het eind van de middag formuleert elke deelnemer een taak die hij/zij zichzelf stelt voor de periode tot aan de tweede middag.

Middag 2 begint met een uitwisseling van het wel en wee ten aanzien van de tussentijdse experimenten. Daarna gaan we met behulp van oefening en theorie verder werken aan oplossingen voor de gerapporteerde knelpunten. Wie dat wil kan zich ook verdiepen in de verschillende theorieën of werken aan plannen voor de eigen schoolpraktijk.
Een cursus van twee middagen –
26 sep 2018 / 18 okt 2018 – Motiveren is te leren