Verder lezen, hier met aan te klikken links

Voor dit boek heb ik geput uit talloze boeken en online-bronnen. Hier vind je de startpunten die je naar diezelfde en nog veel meer bronnen leiden. Klik op de genoemde websites door en je vindt vrijwel alle bronnen van de besproken theorieën.

Cauffman, L. & Van Dijk, D. (2009). Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs. Boom / Lemma. Extra’s zijn te vinden op https://www.oplossingsgerichtwerkeninhetonderwijs.nl/

Deci & Ryan en veel meer auteurs, ongeveer alle oorspronkelijke wetenschappelijke artikelen over de zelfdeterminatietheorie. Juli 2017, op http://selfdeterminationtheory.org/domains/education-domain/

Dweck, C.S. (2010). Even geniuses work hard, Educational Leadership, September 2010, Vol. 68, #1, pp. 16-20. Te downloaden op http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/sept10/vol68/num01/Even-Geniuses-Work-Hard.aspx

Dweck, C.S. (2007). Boosting achievement with messages that motivate, Education Canada, Vol. 47, #2, pp. 6-10. Te downloaden op https://www.edcan.ca/articles/boosting-achievement-with-messages-that-motivate/

De Jong, P. & Berg, I. K. (2015). De kracht van oplossingen, 3e geheel herziene druk. Pearson Benelux.

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback, Review of Educational Research, March 2007, Vol. 77, No. 1, pp. 81-112. Samenvatting op http://rer.sagepub.com/content/77/1/81.
Te downloaden op http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/resources/readings/power-feedback.pdf

Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge.

Hattie, J. (2013). Leren zichtbaar maken. Bazalt Educatieve uitgaven.

Hattie, J. (2014). Leren zichtbaar maken – beknopte uitgave. (2016, 6e druk) Bazalt Educatieve uitgaven.

Janssen, F., Hulshof, H. & van Veen, K. (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Universiteit Leiden/Groningen. Gedownload op https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksoutput/iclon/uitdagend-gedifferentieerd-vakonderwijs

Macdonald, A. Solution-focused brief therapy evaluation list – 06/06/17. Gecontroleerd juli 2017, op http://www.solutionsdoc.co.uk/sft.html

Now! Netwerk Oplossingsgericht Werkenden, Methodiek.
Gecontroleerd juli 2017, op http://oplossingsgericht.nu/methodiek/

Ros, A., Castelijns, J., van Loon, A-M. & Verbeeck, K. (2014). Gemotiveerd leren en lesgeven. Coutinho.

Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2009). Promoting Self-Determined School Engagement: Motivation, Learning, and Well-BeingIn K.R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook of Motivation at School (pp. 171-195). New York / London: Routledge, Taylor & Francis Group.

Sklare, G.B. Brief counseling that works. A solution focused approach for school counselors. Corwin Press, Inc.

Sluijsmans, D. & Kneyber, R. (red.) (2016). Toetsrevolutie, naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Te downloaden op http://toetsrevolutie.nl/?page_id=79

Van der Wulp, D., meerdere artikelen. Op motiverenisteleren.nl en op wij-leren.nl/dirk-van-der-wulp.php

Vansteenkiste, M. & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei. Ontwikkeling voeden vanuit de zelf-determinatie theorie. Acco.