Workshops

Klik hier voor de linkedin-reactie van één van de deelnemers van 18 april

Een cursus van twee dagdelen – 15.00 tot 20.30
2 oktober 2019 – Motiveren is te leren
De middag start met een korte theoretische uitleg over de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan en vooral over hoe je hun ideeën concreet kunt toepassen. Tevens wordt bekeken hoe deze theorie verklaart waarom een aantal andere werkwijzen zo goed werken. Aan bod komen Carol Dweck’s ideeën over de groei-mindset, het oplossingsgericht werken van Steve de Shazer en de kracht van feedback van John Hattie. Vervolgens zoomen we in op het Oplossingsgerichte Werken en de Kracht van Feedback. Een live demonstratie laat zien hoe het werkt en dat het werkt. De resterende tijd tot de pauze en na de pauze is er de keuze om in groepjes te oefenen met het oplossingsgerichte feedback gesprek of met twee of drie samen te werken aan het aanpassen of ontwerpen van een concrete les.

Na de pauze met soep en broodjes gaan we door met de oefeningen. Daarna volgt een uitwisseling van de ervaringen uit de oefeningen en formuleren we op basis daarvan tips voor elkaar.
Tenslotte formuleert elke deelnemer een taak die hij/zij zichzelf stelt voor de komende tijd.
Een cursus van twee dagdelen – 15.00 tot 20.30
2 oktober 2019 – Motiveren is te leren