Groeimindset, toch maar wel

Groei mindset is een begrip uit een wetenschappelijke theorie over motivatie, intelligentie en leren. Deze theorie wordt sinds ruim 30 jaar ontwikkeld door Carol Dweck en medewerkers. Veel leerkrachten en docenten hebben er weleens van gehoord.
Terwijl de theorie meer en meer toepassing vindt in het onderwijs worden kritische geluiden over Dwecks theorie ook luider. Er verschijnen studies die beweren dat … Andere laten juist het tegenovergestelde zien en claimen dat een groei mindset een bruikbaar positief effect heeft op de leerprestaties. Heel verwarrend. Wat moeten we daar nu mee in de klas?

Lees hier het volledige artikel: https://onderzoekonderwijs.net/2019/05/05/groeimindset-toch-maar-wel/

 

Recensie op “Droog’s leren delen”

Op het Blog “Droog’s leren delen” is een recensie verschenen over  ‘Motiveren is te Leren’. Het begint zo …

Motiveren is te leren, Uitgeverij SWP 2018, geschreven door Dirk van der Wulp, is een heel praktisch boek. De schrijver koppelt zijn eigen langjarige ervaringen als docent en mentor aan een grondige wetenschappelijke onderbouwing en …

verder lezen …

Afgelopen februari is een interview met mij verschenen op Didactief Online

Motiveren is te leren

Tekst Lida Schepers
Gepubliceerd op 06-02-2019
‘Als er iets is wat docenten gelukkig maakt dan is het een klas vol met intrinsiek gemotiveerde, in de stof geïnteresseerde en hardwerkende leerlingen.’ Dirk van der Wulp, auteur van Motiveren is te leren kijkt stralend rond. ‘En het is zo eenvoudig, vrijwel iedereen kan het leren!’

Vertrouwen in ieder kind, oplossingsgerichte verhalen en werkvormen voor in de klas

Kortgeleden ontving ik op het congres van de Vereniging Oplossingsgerichte Professionals Nederland het boek “Vertrouwen in ieder kind” van Ella de Jong in ruil voor mijn eigen boek “Motiveren is te leren”. Voor wie meer wil weten en leren over oplossingsgericht feedback geven is dit een mooie aanvulling.

Door het lezen van dit boek krijg je tips en achtergrond-ideeën in handen die je vragen- en reactie-repertoire bij het oplossingsgericht feedback geven flink kunnen uitbreiden en dat op een zeer toegankelijke manier. En wat in mijn boek misschien nog wat ontbreekt: het laat met voorbeelden zien dat je ook in het basisonderwijs deze manier van werken uitstekend en zeer zinvol kunt toepassen.

In negen hoofdstukken wordt per hoofdstuk een principe uit het oplossingsgericht werken m.b.v. een metafoor geïllustreerd. Vrouw Olifant en Professor Aap spelen in die metaforen de hoofdrollen. Daarna volgen per hoofdstuk een verduidelijking van het doel van het verhaal, mogelijke klassenactiviteiten, het sleutelbegrip van dat hoofdstuk en een voorbeeld uit de praktijk.

Kijk op de website van de uitgever om de eerste 10 bladzijden gratis te lezen.

Motiverend Promotie Onderzoek

‘Hun doel is een diploma halen’

Dit artikel verscheen in de rubriek ‘Onderzoek kort’ in Didactief, december 2017.
https://didactiefonline.nl/artikel/hun-doel-is-een
-diploma-halen
Het betreft het proefschrift van Karin Smit, Exploring Perspectives for Improving Students’ Motivation in Pre-Vocational. Secondary Education. Proefschrift Universiteit Leiden, 2017.

Een citaat uit het artikel:

Behalve naar leeromgeving heb je ook gekeken naar wat leerlingen zelf zeggen over motivatie. Wat hoorde je?
‘Ik heb ze gevraagd naar hun doelen voor school. 99 van de 100 leerlingen die ik heb geïnterviewd, zeiden dat ze een diploma willen halen. Dat ze niet of niet altijd gemotiveerd zijn, wil dus niet zeggen dat ze dat niet belangrijk vinden. Verder willen ze zich veilig en prettig voelen op school. Als die sociale doelen gefrustreerd raken, gaat het leren ook minder. Daarnaast wilde ik weten hoe leerlingen zichzelf oppeppen als ze geen zin in leren hebben.

Heb je tips voor leraren?
‘Het inrichten van een leerlinggerichte leeromgeving vraagt inzet van de schoolleiding en de andere lesaanpak moet je oefenen, het liefst als team. Besteed daarbij aandacht aan alle drie basisbehoeften. Als je leerlingen alleen autonomie geeft, gaan ze zwemmen. Ze hebben ook een heldere structuur nodig. En als leerlingen zich veilig en prettig voelen, durven ze meer en zijn ze ook niet bang fouten te maken. Daarnaast is het goed om leerlingen duidelijk te maken dat iedereen wel eens geen zin in werken heeft, maar dat er manieren zijn om jezelf op te peppen.’

Lees hier de rest van het artikel.